Bij klachten over mijn behandeling hoop ik altijd dat u contact met mij opneemt en wij er samen 

uitkomen. Mocht dat niet het geval zijn dan verwijs ik u naar de klachtencommissie van Quasir.

 
http://www.quasir.nl/